Zápis do mateřské školy

Zápis bude probíhat od 2.5. do 16.5.2021.

Pokyny a kritéria přijímacího řízení budou  zveřejněna začátkem dubna.

J.Losenická Ondráčková