Zápis dětí do MŠ na školní rok 2020/2021

 

                        proběhne    4.5.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením Covid 19 a přerušením provozu bude letos zápis probíhat takto:

1.Osobním podáním – 4.5.2020 v budově školy výhradně v čase předem sjednané schůzky s ředitelkou školy (tel. 731 274 592),bez přítomnosti dětí. S dětmi Vás pozveme, jakmile to bude možné.

2.Poštou do 4.5.2020 (MŠ Vojnův Městec,příspěvková organizace,59101,Vojnův  Městec 240 )

K zápisu budete potřebovat:

  • Žádost o přijetí najdete zde v sekci Dokumenty ke stažení.
  • Čestné prohlášení o očkování najdete zde v sekci Dokumenty ke stažení
  • Kopii očkovacího průkazu a rodného listu

Vyplněné a podepsané písemnosti buď zašlete poštou na adresu školy, nebo je přinesete 4.5.2020 po telefonické domluvě s ředitelkou, jak je uvedeno výše.

Prosím seznamte se s kritérii přijímacího řízení.

Jedná se o mimořádné opatření při zápisu do MŠ, proto můžete případné dotazy volat na tel. 731 274 592, nebo psát na msvojnuvmestec@seznam.cz

Jana Losenická Ondráčková,ředitelka školy