Šerpování předškoláků

Srdečně zveme rodiče předškoláků na malou odpolední  slavnost v pondělí 29.6.2020 v 15.15 hodin.

Šerpování a rozloučení se školkou proběhne v zahradě mateřské školy ve spolupráci s OÚ Vojnův Městec a ZŠ. Paní ředitelka s paní učitelkou 1. třídy si následně po skončení odvedou  děti k prohlídce školy a rodiče jsou zváni k informativní schůzce.