Sběr papíru a hliníku

Dne 26. října bude v ranních hodinách k budově mateřské školy přistaven kontejner firmy Odas na sběr. Kontejner bude odvezen následující den 27.října.

Můžete přinést:

Papír (noviny, časopisy, kartony) a můžete je přinést i dříve, MŠ má prostory k uskladnění).

Hliník (nejčastěji se jedná o plechovky od nápojů, zavařovací víčka, víčka od jogurtů, staré hliníkové nádobí ). Plechovky a obaly musí být vypláchnuté a neznečištěné. Pozor na železné plechovky! Hliníkový odpad prosíme v igelitovém pytli.

MŠ je zapojena do soutěže ve sběru, proto doufáme ve Vaši pomoc a podporu!!!

Z finančních prostředků za sběr bude hrazena ,, Vánoční pohádka“, kterou přijede pro rodiče a děti zahrát divadélko Úsměv.