Poděkování a plánované akce

Za kreativnost všem, kteří se zúčastnili naší ,, zajíčkové výzdoby“ patří velké DĚKUJEME!! Vaše výrobky využijeme při výzdobě v budoucnu a jsme velmi potěšeny z velké účasti rodičů a dětí.

I když se s dětmi nemůžeme z bezpečnostních důvodů zúčastnit akce ,,Čistá Vysočina“zapojíme se úklidem okolí budovy mateřské školy a naší zahrady.

Připravujeme pro děti maňáskové divadlo, které za námi přijede 22.4.2015 v 10.30 hod. Maňáskové divadlo Šternberk zahraje dětem pohádky: ,,Perníková chaloupka“, Červené klubíčko“, O slepičce a kohoutkovi“

30. dubna bychom si rádi vytvořili ,, čarodějné soutěživé dopoledne“ spojené s opékáním buřtíků.

Plánujeme návštěvu  hasičské zbrojnice s následnou evakuací MŠ a cvičným ,,zásahem“ našich dobrovolných hasičů, návštěvu dopravního hřiště ve Žďáře n. S. a půldenní výlety do okolí.Bližší informace zveřejníme včas v šatně na nástěnce.