Oznámení o znovuotevření mateřské školy

Na základě stávajících rozhodnutí vlády vzhledem k epidemiologické situaci  Covid-19 dochází od 12.4.2021 k zahájení provozu mateřské školy.

  • pouze pro děti, které plní povinnou předškolní docházku, včetně dětí s odkladem školní docházky
  • mohou nastoupit děti rodičů, jenž jsou:  a) zdravotničtí pracovníci

b) zaměstnanci bezpečnostních sborů

c) pedagogové zajišťující prezenční výuku

Pokud nebudete moci 12.4.2021 nastoupit, prosíme o omluvu(do 7.00hod.)

Dle pokynů MŠMT děti při pobytu ve školce nemusí používat ochranu dýchacích cest, za přítomnosti rodiče budou testovány. Instr. video- https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Testovat budeme vždy v pondělí a ve čtvrtek. V tyto dny přivádějte děti vchodem do jídelny ZŠ.