Otevření přírodního hřiště

V úterý 22.září 2015 proběhlo v mateřské škole slavnostní otevření přírodního hřiště, které bylo spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí a městyse Vojnův Městec.

Děti a jejich rodiče přivítal pan starosta K. Malivánek a informoval je o ročních proměnách naší zahrady v přírodní hřiště. Děti po  krátkém vystoupení plnily různé úkoly, rodiče si při tom mohli prohlédnout nové prvky ( hmyzí hotel, hmatový chodník, totem s vrbovým tunelem, pokusné záhony, bylinkovou spirálu, přírodní učebnu).Odměnou všem byl vlastnoručně opečený buřtík a něco sladkého od  p. učitelek.Bylo to příjemně strávené odpoledne.

Těšíme se na nové chvíle, jelikož přírodní hřiště pobízí děti k bádání, objevování procesů a zákonitostí, které v přírodě probíhají a my tak můžeme v dětech rozvíjet samostatnost, zodpovědnost, vztah k přírodě, přírodním materiálům a lidské práci.

Plánujeme další setkání s rodiči a jejich dětmi na přelomu měsíce října a listopadu, kdy připravujeme ,,uspávání broučků“.