Mateřská škola Vojnův Městec

okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Adresa: Vojnův Městec 240, 591 01, Žďár nad Sázavou
Zřizovatel: Městys Vojnův Městec
Statutární zástupce: Jana Losenická Ondráčková
Právní forma: Právní subjekt od 1.1.2003
Součást MŠ: Školní jídelna ZŠ Vojnův Městec
Vedoucí školní jídelny: Břeňová Olga

Kontakty:
Mateřská škola – Jana Losenická Ondráčková
tel: 566 659 330
tel: 739 451 326- rychlý kontakt pro rodiče i veřejnost

Školní jídelna – Olga Břeňová
tel: 566 659 330
tel: 739 451 326

Soubory ke stažení (školní řád, rozpočet, žádosti, …)

Kde nás najdete:

mapy_cz

Historie školy:

Mateřská škola ve Vojnově Městci byla schválena  Zemskou školní radou  a vznikla 12.10. 1946 s polodenním provozem, od roku 1948 s celodenním. Objekt mateřské školy byl umístěn do vily bývalých majitelů textilní továrny Bukovských. V roce 1986 byla zahájena rekonstrukce budovy a mateřská škola se přemístila na tři roky do budovy ZŠ. K stávající vile byla přistavěna nová budova, ve staré vile byly zřízeny dva byty. V srpnu 1989 se MŠ přestěhovala do nových prostor. Kapacita školy byla stanovena na 50 dětí. První čtyři roky zde byla dvoutřídka (36 dětí), oddělení se na odpoledne spojovala a pracovaly zde 3 pedagogické pracovnice. Tato situace se změnila v roce 1994, kdy počet dětí klesl a škola je od té doby jednotřídní. Od roku 2003 je samostatným právním subjektem. Od ledna 2013 byla přehodnocena kapacita školy Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina na 28 dětí.

Kvantitativní charakteristika školy:

Počet tříd:                                         1
Kapacita MŠ:                                     28 dětí
Počet dětí:                                         28
Celkový počet pracovníků:            4
Počet pedagogů:                              2
Průměrný věk :                                 44
Součást školy:                                   školní jídelna

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Vize školy

Zajistit kvalitní a pestrou nabídku předškolního vzdělávání s důrazem na osobnostně orientovaný model a integrovaný způsob vzdělávání z hlediska principů mateřské školy podporující zdraví a zdravý životní styl.

  • Rozvíjet zaměření školy v oblasti podpory a rozvoje vztahů – program Začít spolu.

Filozofie školy

Poskytnout všem dětem podle jejich osobních možností a potřeb dobrý základ pro další život a zajistit kvalitní a pestrou nabídku předškolního vzdělávání s důrazem na zdravý životní styl, ale hlavně  pěstovat v dětech porozumění, přátelství a cit nejen k sobě samému, uvést je do společenství lidí a do pravidel soužití s ostatními, podporovat vztah k jinému dítěti či dospělému.

Koncepce školy

Dlouhodobá koncepce školy vychází z principů , pohoda prostředí a otevřené partnerství a Začít spolu, kde se klade důraz na individuální přístup ke každému dítěti a účast rodiny, vedení dětí k samostatnému rozhodování – k volbě a odpovědnosti, rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorováním.

  • Další koncepcí školy je rozvoj základů environmentální výchovy.