Prosinec ve školce – plánované akce

Srdečně zveme rodiče na čertovské vystoupení, které se koná 6.12.2022 v 15.15.h.

7.12.2022 v 18.hod. ,, Česko zpívá koledy“. Do zpívání bude zapojena i mateřská škola.

15.12.2022 pojedeme s dětmi na půlden. výlet do Žďáru n. S. na program,, Vánoce na zámku“

16.12.2022- divadlo ve školce – pohádka ,,Vánoční překvapení“

 

Listopad ve školce

Během tohoto měsíce  nás navštívily lektorky enviromentálního centra Chaloupky s programem ,, Ptáčci“

Na návštěvu za námi přišel p. Kamenička, člen Mysliveckého spolku a dozvěděli jsme  se spoustu zajímavostí o životě zvěře v lese, jak se jí v zimě žije a jak ji v tomto období přilepšit.

Nejbližší plánované aktivity

3.11. 2022-  v 8.00 hod.vánoční fotografování

v 17.00 hod. ,,Broučkiáda“- začínáme na náměstí

4.11.2022 – návštěva zubních dentistek a nácvik správné techniky a péče o chrup- 1.hodina

9.11.2022- Logopedická depistáž

22.11.2022- 2.hodin. program enviromentálního  centra z Krátké na téma,, Ptáčci“