Září ve školce

Srdečně zveme rodiče na schůzku  SRPŠ v úterý  15.9. v 15.15 hodin.

Ve středu 16.9. bude k mateřské škole přistaven kontejner na papír. Odvezen bude následující den, ve čtvrtek 17.9. I když pro letošní školní rok nebyla vyhlášena soutěž ve sběru starého papíru, budeme střídavě se ZŠ nechávat přistavovat kontejnery.