Zápis dětí do MŠ na školní rok 2017/2018

 

V souladu s §34 odst.2 zákona 561/2004 Sb.(školského zákona)vyhlašuje

ředitelka MŠ , zápis dětí do Mateřské školy Vojnův Městec, příspěvkové organizace

Vojnův Městec 240,591 01 Žďár nad Sázavou

 

Během měsíce dubna 2017 si mohou rodiče v MŠ vyzvednout

            

               ŽÁDOST O PŘIJETÍDÍTĚTEDO

             na školní rok 2017 / 2018

 

  • mohou si prohlédnout prostory mateřské školy
  • seznámeni budou s pravidly pro přijímání a“ Kritérii pro přijímání dětí“
  • další informace o MŠ získají formou letáčku
  • řádně vyplněnou „ŽÁDOST“ odevzdají v MŠ 4. května2017 

 

                                             Těšíme se na Vás, děti a p. učitelky