Upozornění pro rodiče

  • Z důvodu přerušení provozu bude úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu snížena na poloviční částku.
  • Pokud by jste potřebovali vyzvednout si osobní věci dětí z šatny mat.školy, máte možnost vyzvednout  je v pracovních dnech od 8.- do 10.hod.