Informace pro rodiče a odkazy

V pondělí 8.3. Vám bude doručen do poštovní schránky odkaz, jak se přihlásit na náš výukový program ,,I školička „- možnost tak budou mít všechny děti.

  • Dětem k tomu budou přiloženy náměty na praktické činnosti.

Pokud by jste měli zájem se dát inspirovat na činnosti s dětmi, zde jsou ještě další odkazy:

  • NPI ČR, Splavcová H., Inspirace pro předškolní vzdělávání distančním způsobem: http://bit.ly/300ZZBq
  • ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va