Důležité upozornění pro rodiče

Přestože se usnesení vlády netýká uzavření mateřských škol, je doporučeno zvážit omezení provozu.
Žádáme proto o zodpovědné uvážení nutnosti docházky dětí do mateřské školy vzhledem k vzniklé situaci.
V pondělí 16.3.2020 bude MŠ ve Vojnově Městci v provozu a během tohoto dne bude společně se zřizovatelem rozhodnuto o dalším postupu.
Děkujeme za pochopeni.

ředitelka MŠ Jana Losenická Ondráčková