Pozvánka

Srdečně zveme rodiče ve středu 5.2.2020 v 15.hodin na setkání s tématem,, MÁME DOMA PŘEDŠKOLÁKA”Provede Vás Mgr.Jana Rykrová a hlavním tématem bude školní zralosti, co všechno by mělo dítě zvládat před vstupem do školy.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Co chystáme v prosinci

2.12.- od 9.hod. návštěva sklárny – děti uvidí výrobu anděla a čerta

- návštěva divadla Úsměv s pohádkou,, Vánoce hrají gloria“

5.12. – výchovný program pro st. děti,, Když Alenka stůně“

- Mikulášská nadílka

10.12. -Vánoční program s názvem,,Půjdem spolu do Betléma“

11.12. – Vánoční zpívání koled u kostela sv. Ondřeje

17.12. – Vánoční výstava ve Žďáře nad Sázavou

 

Plánované akce v listopadu

 

 

V pondělí 4.11. plánujeme pro rodiče a děti,, Broučkiádu“. Bližší informace na plakátku v šatně.

V úterý 5.11. od 16.00-do 17.00 začne v sokolovně cvičení dětí od 3-6 let.

Bližší informace na plakátech v šatně.

26.11.2019 připravujeme výtvarnou dílničku – malování skleněných ozdob

27.11. 2019 po ukončení provozu připravujeme pro předškoláky ve spolupráci s odborníkem muzikoterapii s logopedií