Oznámení o znovuotevření mateřské školy

Na základě stávajících rozhodnutí vlády vzhledem k epidemiologické situaci  Covid-19 dochází od 12.4.2021 k zahájení provozu mateřské školy.

  • pouze pro děti, které plní povinnou předškolní docházku, včetně dětí s odkladem školní docházky
  • mohou nastoupit děti rodičů, jenž jsou:  a) zdravotničtí pracovníci

b) zaměstnanci bezpečnostních sborů

c) pedagogové zajišťující prezenční výuku

Pokud nebudete moci 12.4.2021 nastoupit, prosíme o omluvu(do 7.00hod.)

Dle pokynů MŠMT děti při pobytu ve školce nemusí používat ochranu dýchacích cest, za přítomnosti rodiče budou testovány. Instr. video- https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Testovat budeme vždy v pondělí a ve čtvrtek. V tyto dny přivádějte děti vchodem do jídelny ZŠ.

 

Informace pro rodiče a odkazy

V pondělí 8.3. Vám bude doručen do poštovní schránky odkaz, jak se přihlásit na náš výukový program ,,I školička „- možnost tak budou mít všechny děti.

  • Dětem k tomu budou přiloženy náměty na praktické činnosti.

Pokud by jste měli zájem se dát inspirovat na činnosti s dětmi, zde jsou ještě další odkazy:

  • NPI ČR, Splavcová H., Inspirace pro předškolní vzdělávání distančním způsobem: http://bit.ly/300ZZBq
  • ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va

Odkaz pro rodiče

Vzhledem k aktuální situaci nabízíme možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.

S předškoláky se dá jednoduše sdílet odkaz na konkrétní stránky nebo cvičení pomocí funkce sdílení odkazů – videonávod zde.

Velkou výhodou také je, že pedagogové i rodiče mohou z MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice) až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i jednotlivá cvičení – videonávod zde.

Tištěnou verzi Zápis je tu máme skladem na našem e-shopu.

Pro plné využívání i dalších MIUč+, které lze spustit na tabletech, počítačích, interaktivních tabulích apod., je možné zaregistrovat se na ucebnice.online.

Aktuální informace o naší řadě pracovních učebnic pro MŠ jsou k dispozici na webu Předškolák.

Aktuální informace pro rodiče

 

Milí rodičové,

vůbec nás netěší situace,že dochází k uzavření mateřských škol. Podle nařízení vlády, je zakázána přítomnost dětí i v předškolních zařízeních.

Distanční výuka je v MŠ povinná pouze pro předškolní děti, pro ty připravíme pracovní listy s úkoly na týden a vždy v každé pondělí Vám je doručíme do poštovní schránky,zapůjčíme tablety s výukovým programem na měsíc březen. Aby to ostatním dětem nebylo líto, i pro ně něco málo připravujeme.

Nyní jsme vyráběli velikonoční přáníčka pro starší spoluobčany ve Vojnově Městci, plánujeme je roznosit s dětmi při vycházkách (pokud nebude provoz, postarají se o to p. učitelky).

 

Dobrovolné úkoly na doma:- naučit se nějakou jarní nebo velikonoční říkanku, následně říkanku nahrajeme, budou použity ve velikonočním čase v místním rozhlase.(Pokud by nebyla obnovena činnost MŠ, prosíme poslat nahrávku

na e- mail- msvojnuvmestec@seznam.cz)

-společné tvoření doma v rodině na téma: ,,Jaro je tu ! ‘‘

vaše výrobky bychom použili na výzdobu vchodové chodby školky

 

Školné- pokud bude školka uzavřena na tři týdny bude školné poníženo na polovinu,pokud déle jak tři týdny, nebude za březen účtováno- viz dokument MŠ Školní řád,Úplata za předškolní vzdělávání.

Pokud budete potřebovat ošetřovné:informace o ošetřovném zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Pro děti rodičů zdravotnického personálu a složek IZS bude ve Žďáře nad Sázavou v provozu mateřská škola.

Prosíme zájemce, nahlaste se na tel. čísle 731274592 – domluvíme Vám nástup.

 

Avizovaný sběr starého papíru proběhne: ve čtvrtek 4.3. bude od ranních hodin otevřena velká brána, kterou si můžete přímo zajet ke kontejneru. Kontejner se odveze v pátek v 10.hodin dopoledne.

V době uzavření provozu mateřské školy  s Vámi budeme komunikovat přes naše webové stránky, tak je prosím sledujte.

 

Snad nám tato všechna opatření pomohou a budeme se brzy společně

těšit z další spolupráce!

                                                                                                                          J.Losenická Ondráčková