Archiv autora: Reditelka

Aktuální informace pro rodiče

 

Milí rodičové,

vůbec nás netěší situace,že dochází k uzavření mateřských škol. Podle nařízení vlády, je zakázána přítomnost dětí i v předškolních zařízeních.

Distanční výuka je v MŠ povinná pouze pro předškolní děti, pro ty připravíme pracovní listy s úkoly na týden a vždy v každé pondělí Vám je doručíme do poštovní schránky,zapůjčíme tablety s výukovým programem na měsíc březen. Aby to ostatním dětem nebylo líto, i pro ně něco málo připravujeme.

Nyní jsme vyráběli velikonoční přáníčka pro starší spoluobčany ve Vojnově Městci, plánujeme je roznosit s dětmi při vycházkách (pokud nebude provoz, postarají se o to p. učitelky).

 

Dobrovolné úkoly na doma:- naučit se nějakou jarní nebo velikonoční říkanku, následně říkanku nahrajeme, budou použity ve velikonočním čase v místním rozhlase.(Pokud by nebyla obnovena činnost MŠ, prosíme poslat nahrávku

na e- mail- msvojnuvmestec@seznam.cz)

-společné tvoření doma v rodině na téma: ,,Jaro je tu ! ‘‘

vaše výrobky bychom použili na výzdobu vchodové chodby školky

 

Školné- pokud bude školka uzavřena na tři týdny bude školné poníženo na polovinu,pokud déle jak tři týdny, nebude za březen účtováno- viz dokument MŠ Školní řád,Úplata za předškolní vzdělávání.

Pokud budete potřebovat ošetřovné:informace o ošetřovném zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Pro děti rodičů zdravotnického personálu a složek IZS bude ve Žďáře nad Sázavou v provozu mateřská škola.

Prosíme zájemce, nahlaste se na tel. čísle 731274592 – domluvíme Vám nástup.

 

Avizovaný sběr starého papíru proběhne: ve čtvrtek 4.3. bude od ranních hodin otevřena velká brána, kterou si můžete přímo zajet ke kontejneru. Kontejner se odveze v pátek v 10.hodin dopoledne.

V době uzavření provozu mateřské školy  s Vámi budeme komunikovat přes naše webové stránky, tak je prosím sledujte.

 

Snad nám tato všechna opatření pomohou a budeme se brzy společně

těšit z další spolupráce!

                                                                                                                          J.Losenická Ondráčková

 

 

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

velmi nás mrzí vzniklá situace s infekcí ve školce. Byly odhaleny dvě nákazy salmonelou. Mateřská škola je po celou dobu v kontaktu s KHS Žďár nad Sázavou a doposud se nepodařilo prokázat původce onemocnění. Nicméně byla provedena preventivní  celoplošná dezinfekce a po vánočních svátcích, kdy bude školka opět otevřena, budeme důsledněji dodržovat a kontrolovat hygienická opatření.

Přejeme Vám klidné Vánoce a ať se ve zdraví sejdeme po Novém roce.

Jana Losenická Ondráčková, řed. MŠ

Září ve školce

Srdečně zveme rodiče na schůzku  SRPŠ v úterý  15.9. v 15.15 hodin.

Ve středu 16.9. bude k mateřské škole přistaven kontejner na papír. Odvezen bude následující den, ve čtvrtek 17.9. I když pro letošní školní rok nebyla vyhlášena soutěž ve sběru starého papíru, budeme střídavě se ZŠ nechávat přistavovat kontejnery.

Šerpování předškoláků

Srdečně zveme rodiče předškoláků na malou odpolední  slavnost v pondělí 29.6.2020 v 15.15 hodin.

Šerpování a rozloučení se školkou proběhne v zahradě mateřské školy ve spolupráci s OÚ Vojnův Městec a ZŠ. Paní ředitelka s paní učitelkou 1. třídy si následně po skončení odvedou  děti k prohlídce školy a rodiče jsou zváni k informativní schůzce.